Odpovědnost za právní předpisy o ochraně údajů, zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je:

Leonard Walter

Vaše práva na ovlivnění

Pod kontaktními údaji poskytnutými naším pověřencem pro ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva:

  • Informace o vašich údajích uložených u nás a jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
  • opravy nepřesných osobních údajů (článek 16 GDPR),
  • smazání námi uložených údajů (čl. 17 GDPR),
  • Omezení zpracování údajů za předpokladu, že ještě nebudeme oprávněni vaše údaje smazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 GDPR),
  • námitku proti zpracování vašich údajů u nás (čl. 21 GDPR) a
  • Přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 GDPR).

Pokud jste nám udělili svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na dozorový úřad, například na příslušný dozorový úřad spolkového státu vašeho bydliště nebo příslušný orgán pro nás.

Seznam orgánů dohledu (pro neveřejný sektor) s adresou je k dispozici na adrese:

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Druh a účel zpracování:

Když nastupujete na naše webové stránky, tj. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
  • Zajištění hladkého používání našich webových stránek,
  • hodnocení bezpečnosti a stability systému, jakož i
  • pro jiné administrativní účely.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vás. Informace tohoto druhu vám můžeme poskytnout. statisticky vyhodnoceny za účelem optimalizace našich webových stránek a technologií, které za nimi stojí.

Právní základ:

Zpracování se provádí v souladu s čl. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci těchto údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro účely shromažďování. To je obecně případ pro údaje použité k poskytování webových stránek, když relace je u konce.

Požadované nebo požadované rezervy:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez IP adresy však není zaručena služba a funkčnost našich webových stránek. Kromě toho mohou být jednotlivé služby a služby nedostupné nebo omezené. Z tohoto důvodu je námitka vyloučena.

Poskytování placených služeb

Druh a účel zpracování:

Za účelem poskytování placených služeb požadujeme další údaje, jako jsou platební údaje, abychom mohli provést vaši objednávku.

Právní základ:

Zpracování údajů potřebných pro uzavření smlouvy je založeno na čl. b GDPR.

Příjemce:

Data mohou být příjemci.

Doba skladování:

Tyto údaje uchováváme v našich systémech, dokud neuplynou zákonné lhůty pro uchovávání. Jedná se v zásadě o 6 nebo 10 let z důvodů řádného účetnictví a daňových požadavků.

Požadované nebo požadované rezervy:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k našemu obsahu a službám.

Komentáře

Druh a účel zpracování:

Když uživatelé zanechávají komentáře na našich webových stránkách, kromě těchto informací se uloží čas jejich vytvoření a uživatelské jméno, které si návštěvník webu dříve zvolil. To je pro naši bezpečnost, protože můžeme být stíháni za nezákonný obsah na našich webových stránkách, i když byl vytvořen uživateli.

Právní základ:

Zpracování údajů zadaných jako komentář je založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR).

Tím, že poskytuje funkci komentáře, chceme, aby vám umožní snadno komunikovat. Vaše informace budou uloženy pro účely zpracování žádosti, jakož i pro případné následné otázky.

Příjemce:

Data mohou být příjemci.

Doba skladování:

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro účely shromažďování. Tak je tomu v zásadě v případě, že komunikace s uživatelem byla dokončena a společnost může z okolností vyvodit, že dotčené skutečnosti byly s konečnou konečnou měnou objasněny.

Požadované nebo požadované rezervy:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k naší funkci komentářů.

Používání služby Google Analytics

Druh a účel zpracování:

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V důsledku aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, komkompilování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Účelem zpracování údajů je hodnocení používání internetových stránek a sestavování zpráv o činnostech na internetových stránkách. Na základě používání internetových stránek a internetu budou poté poskytnuty další související služby.

Právní základ:

Zpracování údajů je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 sec. 1 lit. gdpr).

Příjemce:

Příjemcem dat je Google jako zpracovatel. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování objednávek.

Doba skladování:

Údaje budou smazány, jakmile již nebudou nezbytné pro naše účely nahrávání.

Převod ze třetí země:

Společnost Google zpracovává vaše údaje ve Spojených státech a https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework odeslala štítuna ochranu soukromí EU_US.

Požadované nebo požadované rezervy:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, pouze na základě vašeho souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení na webových stránkách.

Odvolání souhlasu:

Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: Přidat do prohlížeče pro zakázání služby Google Analytics.

Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete zabránit sledování službou Google Analytics na našich stránkách kliknutím na tento odkaz. Tím nainstalujete do vašeho zařízení soubor cookie pro odhlášení. Tím se zabrání shromažďování google analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, pokud soubor cookie zůstane nainstalován ve vašem prohlížeči.

Profilování:

S pomocí nástroje pro sledování Google Analytics lze vyhodnotit chování návštěvníků webových stránek a analyzovat zájmy. Za tímto účelem vytváříme pseudonymní uživatelský profil.

Šifrování SSL

V zájmu ochrany bezpečnosti vašich dat během přenosu používáme nejmodernější šifrovací metody (např. SSL) přes HTTPS.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly vždy v souladu s platnými právními požadavky, nebo provádět změny našich služeb v Zásadách ochrany osobních údajů, například při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se bude vztahovat na vaši revizi.

Otázky pro inspektora ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší organizaci:

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno s pomocí activeMind AG, odborníka na externí pověřence pro ochranu osobních údajů (verze #2019-04-10).