Informace v souladu s oddílem 5 TMG

Max MusterMusterweg12345 Musterstadt

Zastoupeno:
Max Muster

Kontakt:
Telefon: 01234-789456Fax: 1234-56789E-mail: max@muster.de

ID daně z přidané
hodnoty: Identifikační číslo daně z přidané hodnoty podle § 27a zákona o dani z přidané hodnoty: Id modelu.

Ekonomické ID:
Modelová ekonomika

Dozorový úřad:
Model Dohled Model Město

Upozornění:Odpovědnost za odkazyNaše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z důvodu možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Copyright

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorského práva. Duplikace, editace, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se však dozvíte o porušení autorských práv, vezměte prosím na vědomí. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana osobních

údajů Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), je to vždy dobrovolné, pokud je to možné. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Chtěli bychom upozornit na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku třetími stranami pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se výslovně namítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamem.


Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „soubory cookie“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které má v držení. Instalaci souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromažďuje způsobem a pro účely popsané výše.